Archive

Monthly Archives: November 2013

Irský film In Fear (2013) – mám dojem, že je potřeba zvýraznit lokaci, neboť lokace zvýrazňuje film – sympatickým způsobem odpovídá rozměru své produkce. Tváře jsou občas nasvíceny světlem, které by pro Hollywood bylo „zatraceně bledý“. Člověk má občas pocit, že má špinavé brýle, ale ne, jen hloubku ostrosti někdo nastavil na „zatraceně krátká“. Podobné detaily jsou ale velmi silně spojeny s náladou filmu s menším rozpočtem, který se navíc vyhýbá jakémukoliv pejorativnímu smyslu toho slova.

Strach z nadpřirozeného, který se pomalu změní v přirozené, na mě dělá mnohem přijemnější dojem než strach z nadpřirozeného přecházející do nadpřirozeného lekacího nesmyslu – Sinister (2012).

A Alice Englert vypadá trochu jako trochu skutečnější Ellen Page s krásnejma nohama.

/

Irish film In Fear (2013) – The location should be emphasized mainly because it emphasizes the mood of the film – decently fits the scale of its production. The light on faces could sometimes be very much ‘bloody pale’ for Hollywood. Other time one thinks that he forgot to clean his glasses before he finds out that it is just the depth of field that is ‘bloody small’. But these details very strongly relate to the atmosphere of a film with a smaller budget, without any pejorative meaning of the term.

Read More

Advertisements

Are you a Hong Kong policeman who lost his gun?
Ah, too bad! Leave the country, kill yourself, or maybe someone else…
Or call your crazy super-sensitive psycho ex-detective friend to get you out of trouble.

However, Mad Detective (2007) shows one interesting thing about the genre of action films. The characters, in this genre usually appear as types rather than singular individuals. Mad Detective makes types of the people’s minds.

Mad Detective's suspects

Mad Detective’s suspects

Read More

XXY (2007), argentinský film Lucíi Puenzo se zabývá otázkou pohlaví a sexuality. Zpočátku se zdá být mírně přímočarý a člověk očekává jakousi napnutou romanci, zjitřenou mystyckým kouzlem osobnosti hlavní hrdinky a mořskými želvami. Pak se ale odebere do velmi odlišných končin.

Read More

Hong Kong director Wong Kar Wai made a film called Chungking Express (1994) a few years ago, not really following the conventional way of American narration. Seeing it, you could call it puzzling or incomplete and for this reason, maybe quite difficult to watch. However, the thing is that Wong puts the idea of estrangement, key for his film, not only into the story, but also between the film and us. By keeping some facts unexplained and creating an impression of voyeurism through mise-en-scene, he makes us experience the barriers to the understanding between the people in a city.

Read More