Archive

Monthly Archives: May 2013

Behind the Candelabra (2013) by Steven Soderbergh
Sometimes make you uneasy by the intimacy of the homosexual relationship, sometimes by the practice of plastic surgeries. But the affected flamboyance of the world can be beautifully amusing and the quiet conversations give you a hint about hiding your gay identity in America of the 80’s.
Soderbergh tells the story with exceptional grace and wit. He seems to be one of the most modern directors of Hollywood in these days.

Advertisements

Behind the Candelabra (2013) od Stevena Soderbergha
Vyvolává občas mírně tísnivé pocity intimitou homosexuálního vztahu a praktikami plastických chirurgů. Jindy je ale afektovaná pompezita skvěle zábavná a tiché rozhovory naznačují jaké bylo skrývat v osmdesátých letech gay identitu.
Soderbergh vypráví mistrně a bez zdržování. Zdá se teď být jedním z nejmodernějších režisérů Hollywoodu.

GM

Good Marriage (1982) by Eric Rohmer
Is a French film. There are real people playing in French films. It collects the moments and thoughts we all had and puts them in the conversations. They appear like posters and paintings on the walls.
The people change in front of us as we get to know them. We think about them.
Belle Paris calls for the grain of film.

GM

Good Marriage (1982) Erica Rohmera
Je francouzský film. Ve francouzských filmech hrají skuteční lidé. V rozhovorech leží chvíle a myšlenky, které jsme skutečně cítili, jako obrazy a plakáty na stěnách a poličkách.
Jak je poznáváme, lidé se nám mění před očima a my si o nich můžeme myslet co budeme chtít.
Šumná Paříž volá po zrnkách filmu.

The form of Jim Jarmusch’s Coffee and Cigarettes (2003), a film compiled of short stories, arouses a problem of consistency. Even critiques like Roger Ebert do not see the structure as anything more than ‘smoking and drinking’ and evaluate the stories individually.1 But the film has strong and clear thematic arch that derives from the dialogues and the mood of each piece. By his shorts Jarmusch composes a loose narrative parallel to the human life and suggests that lamps and tables in the cafés can observe all the moods and tensions of our little being. To see this idea clearly, one only has to extract this narrative from the individual stories.

Read More

24 City - Čínský badminton

24 City – Čínský badminton

24 City (2008), dokument Jia Zhang-keho,
Sleduje Čínské dělníky z továrny na vojenská letadla. Jejich životy jsou tak cele prostoupeny smutkem a tíží, že je těžké jim vůbec věřit.
Tváře, které je vyprávějí se nijak neliší od stovek jiných, které se každý den hrnou přeplněnými halami do práce. Dělníci zůstávají mimo náš dosah a rozum, ale přesto odkrývají část Čínského utrpení, které si západní kultura není schopna představit.

Chinese badminton

24 City – Chinese badminton

24 City (2008), a documentary by Jia Zhang-ke,
Follows the Chinese workers from the Factory 420 specialized on military aircraft. The stories, told by the people, who emerge from the masses of uniformed bodies, create an astonishing picture of hardship and difficulties that reaches the point of incredibility. One could hardly invent more overwhelming and painful tales.
The workers, although distant and beyond the reach of our imagination, reveal the sample of the immense suffering of the Chinese people, otherwise impossible to comprehend.

Available on MUBI until 15 June